Warranty: 100x censored info

EU Perustuslaki – MEPpien haastattelu

leave a comment »

Videon Suomennos 18Apr09:

KANSAKUNTIEN TUHO – EU VALLANKAAPPAUS & Lissabonin “sopimus”
(END OF NATIONS – EU Takeover & the Lisbon Treaty (Film)
Wise Up Journal 06.03.2008; Yht. 1h 22min

Katso video täältä:

http://www.wiseupjournal.com/?p=173

.

Jens Peter Bonde, MEP Tanska:

EU maiden Pääministerit ovat allekirjoittaneet jo nk. Lissabonin sopimuksen. Sopimuksen jota he eivät ole koskaan edes lukeneet. Miksi? Koska tuo 300 sivuinen paperipino ei ole luettavissa:
Itse sopimus on viite ja oikaisukokoelma joka ei ole luettavissa. “Sopimuspino” sisältää vain viitteitä 3000:n erilaisiin oikeusistuimien ja parlamentin päätöksiin. Sitä voidaan tulkita vain ottamalla “sopimuksen” sivulta yksi viite ja tutkimalla kyseistä muutospäätöstä tai oikeudenpäätöstä ja tulkitsemalla sitä. Tätä ei kuitenkaan saa tehdä: EU sääsdös KIELTÄÄ missään EU yhteisössä kokoamasta täydellistä sopimuspakettia luettavaksi (!?) – ennekuin kaikki 27 jäsenmaata ovat sen hyväksyneet.
Sarkozyn ohjeistuksen mukaan “sopimuksesta” piti luoda mini-sopimus. Fonttikokoa, välejä pienennettiin tekstiä lisättiin 8500 sanaa – sivuja on siis 62 vähemmän.

Sopimus julistettiin SALAISEKSI:
Pääministerit sopivat keskenään että TULEVAA “sopimusta” ei aseteta missään referoitavaksi eli EI JULKISTETA ENNEN ÄÄNESTYSTÄ. Tätä yritettiin Irlannissa, mutta se ei onnistunut. (Suomen eduskunta lahjottiin tönköksi = kavaltamaan Suomen Perustuslaki näkemättä, kuulematta, ongelmitta – ja kaikkein vähiten ILMAN LAKISÄÄTEISTÄ KANSANÄÄNESTYSTÄ. Tapahtui perustuslakirikos = jokainen salaliittoon osallistunut tulee asettaa valtakunnanoikeuden eteen.)

EU Parlamentin Perustuslakikomitea yksimielisesti vaati täysin luettavaa perustulaki kokoelmaa. Sitä emme saa… pääministerien ohjeistuksen perusteella.

.

Part II Foreign Labor; 7:50


Yhtäkkiä eurooppaan tuodaan Afrikasta 20 milj halpatyövoimaa jolla palkkataso romahduteaan koko EU:n alueella kymmenesosaan nykyisestä. Tämä romahduttaa koko sosiaalipalvelu sektorin nykymuodossaan (parhaillaan käynnissä Suomessa Halosen Ahtisaari “visioiden mukaan” kts kullervokalervonpoika.wordpress.com)
Ref. EU /Laval case 07 Sweden/Latvian construction workers

.

Part III Human Rights; 13:57

Rikoslain tulkinta Suomen Perustuslain mukaan loppuu; korkeimman oikeuden päätös Suomessa on merkityksetön. Kaikki päätökset tulevat riippumaan EU:n kasvottomien oikeusistuimien päätöksistä.

Jens Peter Bonde MEP Tanska:

Jos esim ex Espanja pyytää ex Suomalaisen pidätystä rikosepäilyn takia, suomen viranomainen voi ainoastaan kysyä henkilön nimeä. Muuta ei tarvita pidätykseen joka voi kestää vaikka neljä vuotta ilman oikeudenkäyntiä tai tuomarin kuulemista. Nykyisten lakien mukaan (jotka tuleva EUkkulaki nollaa) epäiltyä tulee kuulla 24h tunnin sisällä pidätykswestä ja laskea vaapaaksi 24h tuon jälkeen ellei ole todisteita vangitsemiseen edellyttävästä rikoksesta. Tämä on nykyinen laki ja tulee olemaan myös Lissabonin sopimuksessa. Tämä on EU oikeusministeriön asetusten mukainen päätös. Mielestäni tämä on silmänpalvontaa.

Uskonnonvapaus häviää:

Meillä on laissamme uskonnonvapauspykälä (rule on privacy to our religion). Tämä on laitonta lissabonin sopimuksessa. Jopa uskonto kyseenalaistetaan EU perustuslaissa. 18:15

.

Part IV Menestyykö talous todellakin byråkraattisen sanelun alla?;18:30

Miksi Norja ei liittynyt EU:n? Irlanti liittyi ja sen EU neuvottelijat myivät kalastajat ja niin koko kalateollisuus tuhoutui – luovuttamalla kalastusoikeus säännöstelyvallan EU byråkraateille. Norjalaiset näkivät tuon ja halusivat pitää kalansaaliinsa ja öljynsä itsellään, vapaana mielettömän byråkratian kynsistä…

.

Part V – EU Power structure A-B-C-D-E; 24:15

A. EU Council: toistaiseksi 27 EU maan Pääministerin muodostama johtoelin, (myöhemmin komissio valitsee henkilöt ja kpl määrän).
– Demokratian irvikuva: Valitsee salaisesti presidentin 5-vuotiskaudeksi. Noin niinku aluksi Sarkozy “päätti” tehdä (!?) Tony Blairin EU-presidentiksi.
– Totaalityrannia: Kykynee kirjoittamaan oikaisun itsenäisesti mihin EU-direktiivin se itse haluaa, keneltäkään kysymättä.

B. EU komissio, koostuu EU councilin valitsemista virkamiehistä:
– Ei kuuluu demokratian piiriin, ei valita vaaleissa, EU parlamentilla ei vaikutusmahdollisuutta
– Monopoli antaa lakiehdotuksia: käytännössä lakiehdotuksen ei saa olla vaaleilla valittu
– Lissabonin sopimus tulee poistamaan pienten valtioiden oikeuden omaan komissiojäseneen

C. Council of Ministers:
– Kokoonpano EU valtioiden pääministereistä; (esim Irlannin vaaleissa ministeri sai 12.000 ääntä työväenpuolueesta – tälläinen “demokratia” hallitsee 500milj EUkkua)
– Puuhastelee 300 salaisessa työryhmässä lakeja ilman vastuuta, ei vastuussa edes EU parlamentille
– Ministerien valta kasvaa ohi kansallisten parlamenttien
– QMV -korruptio (Qualified Majority Voting) =Valitun Enemmistön Äänestysoikeus

D. EU Parlamentti:
– vaaleilla valittu
– vähiten sanavaltaa: voivat tehdä (rajoitetusti) vain lisäehdotuksia … A-B-C:n lakiehdotuksiin. Senjälkeen ABC byråkraatit päättävät vaaleilla valittujen edustajien ehdottelun hylkäyksestä.

E. Työryhmät:
– 3000 työryhmää joiden jäseniä ei tunneta
– käytännössä 85% EU laeista valmistellaan näissä salaisissa komiteoissa B:n alaisuudessa
– MEPeillä ei ole tietoa tai pääsyvaltaa näihin ryhmiin tai niiden lakivalmisteluihin

Lissabonin perustuslaki jakaa yhä enemmän valtaa EU:lle jokaisessa tapauksessa missä kansallinen laki joutuu ristiriitaan EU lakien kanssa. Tämä nollaa EU kansojen kuten Suomen Perustuslait – (valtuuttamalla pääministerin allekirjoittamaan tämän, eduskuntamme kavalsi Suomen Perustuslain. Pääministeri suorittaa kesällä lopullisen maanpetoksen; sopimus eli EUkkulaki astuu voimaan jos kaikki 27 EU maata allekirjoittaa sen.)

Periaate on selvä: Valta keskitetään Brysseliin muutamalle isolle valtiolle, äänestäjiltä byråkraateille. Byråkraatit kokoontuvat salaisissa ryhmissään ja valmistelevat salaiset EUlait ilman kansan äänestämiä MEPpejä… Jos parlamentista tullut laki havaitaan huonoksi, byråkraatit voivat sen hyljätä silloin kun sopivaksi näkevät.

.

Part VI Kansakuntien itsenäisyys lopetetaan

.

Hans Eichel, Saksan finanssiministeri:

“Valuuttaliitto hajoaa elleme seuraa Unionia. Tarvitsemme yhtenäisen verojärjestelmän.”

Cristophe Beadouin, EU lakiasiantuntija:
“Ajattele systeemiä jossa itse itsensä valinnut komissio pystyy itse määrittämään valtansa rajat (demokratian eli kansanvaalien yläpuolella). Mieti vielä: jokainen vallan laajennus askel on peruuttamaton. Jokainen komission vähitellen säätämä asetus pyyhkii pois nykyisin voimassaolevan lain. Alattele miksi tämä pelottava prosessi ruhjotaan valtavan propagandan avulla: tämä on parhaaksesi rauhan nimessä. Tervetuloa EU.
Muutamat Ranskalaisten ja Hollantilaisten symbolit hävitettiin EU perustuslakiehdotuksesta, mutta pohja on sama”

Lissabonin sopimus määrittää EU byråkraattien lakisäädäntävallan yli 50:lle uudelle alueelle:
Rikosoikeus, poliisi, maahanmuutto, kansanterveys, EU vero/budjetti jne…

EU:sta tulee ensimmäistä kertaa isenäinen valtio joka voi tehdä sopimuksia ulkopuolisten valtojen kanssa.

Tarvitsemme United States of Europe -armeijan joka pystyy iskemään EU:n ukopuolelle (SS joukot myös?). Adolf Hitlerillä oli tehokkaasti toimivat komissiot: hän pystyi säätämään uusia lakeja 5 minuutin välein…

Giuliano Amato; EU perustuslakikomitean varapresidentti, Ex. Italian pääministeri:

“Itsenäisyys joka EUn alla häviää, ei siirry kenellekään. Se siirtyy kasvottomalle yhteisölle, YKlle NATOlle ja EUlle. Uusi yhteisö tulee olemaan kasvoton; sen johtajia ei voida asettaa vastuuseen tai valita.” La Stampa, 13July2000

.

Part VII, Council of Ministers


Tehokas QMV -korruptio (Qualified Majority Voting)
=Valitun Enemmistön Äänestysoikeus (Council of Ministers)

Tulee perustumaan vallan keskitykseen, valtioden (jotka lakkautetaan) populaatioon. Noiden valtioiden väestöllä ei ole mitään sanomista mihinkään … Komission itse valitsemilla eri alueilta tulleilla edustajille tulee kaikki määräysvalta.

Lain läpimeno:
Vaatii 55% “enemmistön” eli 15 valtion (jotka siis katoavat) edustajaa 27:stä tulee äänestää kyllä. Näiden 15 valtion populaatio tulee olla 65% koko EUkkulasta. Esim. Ranska, UK, Saksa Italia Puola, Romanian edustajat saavat haluamansa lain läpi (326milj asukkia).

Lain läpimenon estäminen:
Salainen, yksiselitteistä selvitystä ei ole saatavissa. Vähintään neljän valtion (huom. valtiot hävivävät) tulee äänstää vastaan; oltava 35% populaatiosta eli 176milj asukkia. Käytännössä Saksa ja Ranska kontrolloivat kaiken: parin muun pikkuvaltion kanssa voivat estää minkä hyvänsä lain läpimenon.

Videolla haastatellaan mm.:
Jens Peter Bonde MEP Tanska
Kathy Sinnott, MEP, Irlanti
Anthony Coughlan Secretary of the National Platform EU Research & Information
Bertie Aherm, Irlannin Pääministeri

Advertisements

Written by preparator

May 18, 2009 at 11:41 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: